Veel animo voor een optreden van DREUGE WORST

Inmiddels komen aanvragen binnen vanuit Eindhoven/Geldrop, Rotterdam, Utrecht etc.